DISCLAIMER

Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van WWW.RK1.NL op internet is met grootste zorgvuldigheid samengesteld. WWW.RK1.NL kan echter geen garanties geven met betrekking tot aard, juistheid of de inhoud van der informatie. WWW.RK1.NL is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en/of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Privacy

1. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van WWW.RK1.NL (acties, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke evt.communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven.

2. Cookies cq Sessies
WWW.RK1.NL kan gebruik maken van cookies. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken. Cookies kunnen geweerd worden door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer worden gegarandeerd. Cookies laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. Dit wordt alleen als interne informatiebron gebruikt.

3. Opmerkingen
Gezien de privacywetgeving sterk aan aanpassingen onderhevig is, kan het privacy-statment van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren via: info@rk1.nl.


Scroll Up  Scroll Down 

Scroll Up  Scroll Down